Privacy­verklaring

Wat ik niet nodig heb bewaar ik niet

Voor de nieuwsbrief gebruik ik alleen je naam en e-mailadres. Andere gegevens heb ik daarvoor niet nodig en zal ik dus ook niet vragen of opslaan. En als je een product koopt, gebruik ik naast je naam en e-mailadres ook je adres en betaalgegevens. Dit doe ik alleen voor het leveren van het product en de daar bij horende service.

Ik geef je gegevens nooit zomaar weg. En ik verkoop ze ook niet. Het kan wel zijn dat ik gegevens moet verstrekken als de wet mij hiertoe verplicht. Ook zal ik je naam- en adresgegevens aan een bezorgdienst geven als je iets besteld hebt. Anders kan ik het natuurlijk niet opsturen.

Niet meer nodig? Weg ermee!

Sixty-twelve clocks bewaart je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om te doen wat je ons hebt gevraagd. Dus als je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, verwijder ik je naam en e-mailadres. Tenzij je iets bij mij gekocht hebt. Dan heb ik die gegevens nog wel nodig om je service te kunnen verlenen.

Mag ik even binnenkijken?

De gegevens die ik opsla gaan over jou. Dan wil je er natuurlijk ook iets over te zeggen hebben. Daarom mag je alles wat ik over je weet inzien. Of laten aanpassen of verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat een eventueel verzoek tot inzage of aanpassing door jou is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Maak ook de MRZ – de strook met nummers onderaan het paspoort – zwart. Of gebruik de KopieID app van de rijksoverheid. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek.

Hou je het wel veilig?

Sixty-twelve clocks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sixtytwelveclocks.com

Ben je het er niet mee eens?

Ben je het er niet mee eens hoe ik met je gegevens omga? En kom je er samen met mij niet uit? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.